Opus

Dalších 10 knih poezie

Soubor deseti knih poezie vydaných v letech 2005-2007: Jean de Sponde, Jevgenij Rejn, Petr Fabian, Karol Maliszewski, Szilárd Borbély, Richard Wilbur, Folgore da San Gimignano, Yves Bonnefoy, Wallace Stevens, Louise Glücková.

Doporučená cena: 789.00Kč
Naše cena: 710.00Kč
710.00Kč

Procházka

Jeden z nejkrásnějších Walserových textů, povídka Der Spaziergang, byla poprvé otištěna roku 1917. Walser v něm s ironií a téměř nepostižitelným smutkem, využívaje nejjemnějších odstínů jazyka, popisuje nezáviděníhodný, přitom však s ničím nesrovnatelný a nezaměnitelný úděl umělce, a nestěžuje si: v té době mu není ještě čtyřicet a netuší, jak rychle mu budou ubývat síly. Pro něho tak charakteristická nechuť podrobovat se tlakům moderní, dravě nastupující doby je už zřejmě patrná. V srpnu 1914 začala první světová válka a svět se od základů změnil. Walserova tvorba bielského období se zdá být někdy obtížně přijatelná, jako by se odvracela od světských událostí, vzdálena své době, se silným příklonem k idyle a blouznění o kráse, někdy přecházející až v manýru a hraničící s banalitou. Přesto vykazuje zřejmé stopy experimentu a (někdy riskantního?) pokusu o odklon od románu 19. století. Autor v té době hledá literární ostrov ticha, kam by se mohl uchýlit. Jeho realismus je rafinovaný a zatímco konstituuje skutečnost, pokouší se ji okamžitě destabilizovat přemírou atributů a nespoutanou exaltací. K tomu nutno přičíst neúnavnou ironii, která jako by předcházela katastrofě. Subtilní Walserova próza druhého bielského období dává tušit, kolika převleky se autorova já vystrojovalo, než dalo nahlédnout do svého nitra. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Loďtvo vyplouvá z temnot

Preciznost, lyričnost a inteligence, s kterými Josef Hrdlička píše o světě kolem sebe, jsou výjimečné. Používá k tomu různé literární formy: od fabliaux přes zdánlivé deníkové zápisy, až po lyrické básně v klasickém stylu.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Podívaná světa

Jean Follain (1903–1971) vydal své první sbírky v r. 1933, tedy ve vrcholné době surrealismu jeho, přesto jeho poezie nemá se surrealismem mnoho společného, nejvýš ji lze označit za poučenou a ironickou antitezi. Follain se obrací k všednímu světu věcí a lidí, většinou vesnickému nebo maloměstskému a bývá řazen do blízkosti básníků jako Francis Ponge nebo Eug?ne Guillevic. Ve svých básních J. Follain často zdánlivě prostě líčí všední či takřka bezvýznamné scény a také je nijak neinterpretuje. Typická nostalgie jeho poezie vyplývá z nenápadné konfrontace času lidí a času věcí. Jako by věci byly mnohem trvalejší než pomíjivé skutky i životy lidí, a zároveň právě proto poutaly člověka ke světu. Soubor v překladu Jana Vladislava vychází částečně ze starších Vladislavových převodů, vydaných časopisecky koncem 60. let. Pro toto vydání Jan Vladislav starší české překlady zrevidoval a doplnil o další básně. Jde mimochodem o jednu z posledních knih, jejichž přípravě se Jan Vladislav věnoval.?
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Barbar v zahradě

Irský nositel Nobelovy ceny za literaturu a obdivovatel Herbertovy tvorby Seamus Heaney charakterizoval Barbara v zahradě jako „pouť po posvátných místech“ evropské kultury, v níž se však okamžiky úžasu „barbara“ ze světa za železnou oponou mísí se stále přítomným vědomím „vypálené zóny“, kterou v samém centru této „zahrady“ zanechalo 20. století. Barbar v zahradě je sbírka esejů, které představují jakýsi „cestovní deník“ básníka putujícího po místech a textech středomořské Evropy, především jižní Francie a Itálie. Trubadúři, albigenští, autoři italské renesance, anonymní malíři z Lascaux a mistři Trecenta se stávají součástmi mozaiky utkané jak z konkrétních zážitků a smyslových vjemů, tak z meditací nad podstatou umění, nad dědictvím, které nám zanechaly „velké stíny“ dávných autorů a nad vztahem mezi literaturou a dějinami. Přeložil Josef Mlejnek.
Doporučená cena: 298.00Kč
Naše cena: 268.00Kč
268.00Kč

Vlny a stromy

Úplný překlad nejnovější, čtvrté sbírky irského básníka mladší generace. Básník a literární kritik Justin Quinn (1968) od roku 1994 žije a pracuje v Praze, kde vyučuje angloamerickou literaturu na univerzitě a překládá českou poezii (Petr Borkovec, Ivan Blatný, J. H. Krchovský). Jeho soustředěná, formálně náročná a k detailu citlivá poezie do sebe zcela samozřejmě absorbuje jak anglickou literární tradici, tak reálie autorova českého domova. Překlady jeho básní otiskla v letech 2003 a 2005 revue Souvislosti. Přeložil Tomáš Fürstenzeller.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč
Syndikovat obsah