Opus

Sourozenci Tannerovi

Román „Geschwister Tanner“ vyšel poprvé v nakladatelství Bruno Cassirera v Berlíně roku 1907, tento překlad pochází z vydání z roku 1986 v německém nakladatelství Suhrkamp.Z velké části autobiografický a přitom neobyčejně poetickým jazykem napsaný román líčí poměry v rodině sourozenců Tannerových tak, jak je Walser (1878–1956) bezpochyby sám zažil. Šimon Tanner pozoruje svět nepředpojatě a dostává se do neobvyklých konfliktů se světem konvencí, s přizpůsobenými, kariérou a konkurencí zkaženými lidmi, které provokuje svou fantazií, humorem a zdravým lidským rozumem. S lehkým ruksakem a otevřenýma, neúplatnýma očima prochází tento moderní vagabund světem, posedlý touhou po svobodě a hledáním skutečné kvality života, který se jeho svěžím, citlivým smyslům zjevuje ještě v nepokřiveném světle. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Ve vesnici

Prózy Elizabeth Bishopové (1911–1979) představuje pendant k poezii této přední americké básnířky, lze je však vnímat a oceňovat i samostatně, bez přímé souvislosti s jejím dílem básnickým. Původně vycházely časopisecky, v knižní podobě se objevily až po autorčině smrti. Bishopové krátké prózy jsou zčásti autobiografické, vycházejí ze vzpomínek na dětství a na lidi, s nimiž se setkávala (například půvabný portrét známé modernistické básnířky Marianne Moorové, s níž Bishopovou pojilo důvěrné přátelství), a na místa, kde žila (Nové Skotsko, Florida, Brazílie). Kromě toho její prozaické dílo zahrnuje také několik fantaskních povídek s takřka kafkovskou či borgesovskou poetikou. Podobně jako její básně i Bishopové prózy se vyznačují dokonalým smyslem pro detail, přesnými postřehy a jemným ironickým humorem. Přeložila Mariana Housková.
Doporučená cena: 248.00Kč
Naše cena: 223.00Kč
223.00Kč

Divoký kosatec

Ve sbírce Divoký kosatec (1992), za niž obdržela Pulitzerovu cenu, dovádí americká básnířka Louise Glücková (nar. 1943) k jisté dokonalosti svůj tón i básnickou techniku, kterou si postupně osvojovala a rozvíjela v předchozích knížkách. V této své šesté knize básní Glücková promlouvá způsobem, jenž se vyznačuje notnou dávkou minimalismu, přímočarosti, ba až strohosti vyjádření. Louise Glücková žije v Cambridge, Massachusetts a vyučuje poezii a tvůrčí psaní na amerických univerzitách. (dvacet let působila na Williams College, Massachusetts; v současnosti učí na Univerzitě v Yale). Přeložila Veronika Revická.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Oblá prkna

Zatím poslední básnická sbírka francouzského básníka a esejisty, jednoho z nejvýraznějších představitelů současné francouzské kultury, je obecně pokládána za jeden z vrcholů Bonnefoyova (nar. 1923) básnického díla. Pro tuto sbírku je příznačný úsporný výraz a soustředění na to podstatné: tělo, krajinu, přírodní skutečnosti, pomíjivost života. Objevují se tu však i nová témata, především téma dětství a s ním spjatá evokace figur otce a matky. Sbírka veršů podivuhodně oproštěných a projasněných, poezie, jež si uchovala vnímavost, citlivost a samozřejmost dětského pohledu. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 218.00Kč
Naše cena: 196.00Kč
196.00Kč

Sonety

Folgore da San Gigmignano (asi 1270–1332) současník Dantův, zanechal nerozsáhlé dílo: 32 sonetů, k nimž bývají přiřazovány tři sonety sporné atribuce. Součástí tohoto zjevně fragmentárního celku jsou dva sonetové „věnce“, které patří k tomu nejlíbeznějšímu, čím nás obdarovala bohatá toskánská kultura z počátku 14. století. Folgorova osobnost je zdokumentována jen skrovně: dochovalo se o něm několik zmínek v listinách sienského a sangimignanského archívu. Z jednoho takového dokumentu, vypořádávajícího dědictví po jeho synu Stefanovi, se dozvídáme, že se vlastně jmenoval Giacomo a že Folgore (jméno, jež sám užívá ve svých sonetech a jež znamená „lesk“ a „záři“) je přezdívka. Nepochybně si ji vysloužil svým básnickým nadáním. Z jiného záznamu vyplývá, že v roce 1295 sloužil jako prostý voják ve vojsku sienské komuny. Kdy zemřel, nelze říci: někdy mezi roky 1317 a 1332. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 168.00Kč
Naše cena: 151.00Kč
151.00Kč

Adagia

Rukopisné sentence o básnickém umění, malířství, imaginaci a estetice Wallace Stevense (1879–1955), jednoho z nejdůležitějších představitelů moderní americké poezie, patří dnes ke kánonu angloamerického myšlení o literatuře. Stevensovy literárně-filozofické reflexe z let 1930–55, mnohde nejednoznačné a provokující, vyšly poprvé v autorových sebraných spisech v roce 1997 a setkaly se s velkým ohlasem (byly např. zařazeny do antologie básnické esejistiky Strong Words, Bloodaxe Books, 2000). Přeložil Štěpán Nosek.
Doporučená cena: 68.00Kč
Naše cena: 61.00Kč
61.00Kč
Syndikovat obsah