Opus

Vzdálená láska

Jaufres Rudel de Blaia je jedním z nejproslulejších okcitánských trobadorů. O jeho životě víme málo. Byl šlechtic – pocházel z rodu pánů z Blaye, lokality poblíž Bordeaux – a v roce 1147 odešel spolu s limousinskými barony na druhou křížovou výpravu, vedenou Ludvíkem VII. Tvořil v letech 1130–70. Zachovalo se od něho 6 básní, z toho 4 s nápěvem. Útlý Rudelův zpěvník je v tomto svazku přetlumočen v plném rozsahu. Překlady jsou uvedeny studií o trobadorské poezii, zrcadlově konfrontovány s originálním zněním Rudelových canson a doprovozeny interpretačním komentářem. Knihu připravil Jiří Pelán.

Doporučená cena: 228.00Kč
Naše cena: 206.00Kč
206.00Kč

Ze života fauna

Krátký román z roku 1953, který se zabývá německým měšťáctvem v době národního socialismu. Děj zabírá údobí válečných let 1939–1944 a je rozčleněn na tři části: únor 1939, květen/srpen 1939 a srpen/září 1944. „Faun“ je Schmidtovo mistrovské dílo, v němž plně rozehrává celý svůj autorský rejstřík: osobní naléhavost výpovědi, vyhraněný životní postoj, předurčený jednak osobními dispozicemi, jednak určujícími válečnými zážitky, dějinný pesimismus, kdy pro lidstvo, v jeho očích nenávratně směřující ke zkáze, vidí jedinou možnou záchranu díky umění a kultuře vzdělanosti. To vše je podáváno s jazykovou bravurou a novátorstvím, které nemá obdoby – přitom není samoúčelné. Román je zdařilé tvůrčí gesto, jímž Arno Schmidt skvělými jazykovými prostředky vytváří jedinečný portrét doby i jednotlivce. Přeložila Michaela Jacobsenová.

Doporučená cena: 228.00Kč
Naše cena: 206.00Kč
206.00Kč

Leviatan

České vydání textů Arno Schmidta(1914-1979) přináší možnost poprvé nahlédnout do literárního světa ojedinelého zjevu německého písemnictví 20.století, autora zarputilého, skeptického ke směřování lidstva, ale neoblomného ve víře v hodnoty umění, které pro něho byly jediným skutečným smyslem žití.Ranné prózy Leviatan (1949), Přesídlenci (1953) a Černá zrcadla (1951) jsou odrazem autorova deziluzivního, veskrze negativního pohledu na současnou společnost a bytí obecně a staví na úsporném, ale barvitém vyjádření, jež má blízko k experimentu.

Doporučená cena: 228.00Kč
Naše cena: 206.00Kč
206.00Kč

Na svobodě

Básně z polobdělé jízdy nočním lesem, z mrazem ustrnulého apelplacu, ze spojovací haly smíchovského bytu, z irského předměstí, z provincie, z redakční porady literárního časopisu… Elegie za světem, který snad nikdy ani trochu nebyl. Druhá sbírka básníka z okruhu revue Souvislosti a překladatele současné irské poezie. Básně z let 2003-11

Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Spindrift

 Sedmý svazek edice anglofonní poezie EAP. Úplný překlad zatím poslední sbírky jedné z nejvýraznějších irských básnířek dneška (nar. 1964). Hořké básně převážně o lásce. Ať už je jejich dějištěm západní pobřeží Irska, americký univerzitní campus nebo pokoj autorčina manchesterského bytu, propojuje tyto verše světelnost a mrazivá pronikavost mořské tříště z titulní skladby sbírky.

Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Passacaglia

Je vyprávění příběhu otázkou rytmu, melodie, kadence řeči, intonace hlasu? Kolika očima lze uvidět mrtvého muže na hnojišti? Existuje nějaký spolehlivý vypravěč? Experimentální próza Roberta Pingeta (1919-1997), poněkud netypického představitele francouzského nového románu, z roku 1969 inspirovaná původně barokním variačním hudebním útvarem.

Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč
Syndikovat obsah