Opus

Lekce lební báze

Rozsáhlý výbor z básní jednoho z nejvýraznějších německých básníků mladší generace. Narodil se v Drážďanech roku 1962, v „šedé zóně“, geograficky i politicky blízké naší zemi v této éře. Grünbein nikdy nepsal ostentativně politickou, angažovanou poezii; jeho texty, plné sugestivních fyzických vjemů, přesto patří k nejcennějším literárním svědectvím o stínech, rzích a rozpadu železné opony. Láska k přírodním vědám, především k medicíně, dává pečeť mnoha jeho textům. Rentgenové snímky a kosti vůbec vstupují, hlavně v první polovině devadesátých let, do jeho veršů s navracející se naléhavostí. Všemu však vévodí mozek. Mozek jako centrum básnického vnímání, protipól romantického pojetí srdce. Odtud tedy chladný, klinický jazyk tohoto básníka, kterým ironicky obhlíží hranice lidské existence ale promítá je na soumračný horizont dějin archaických, ale i nedávných. Přeložila Wanda Heinrichová.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Učenec jediné svíce

Reprezentativní výbor z básní jednoho z nejdůležitějších amerických básníků 20. století (1879–1955). Jeho básně byly zatím českému čtenáři známy ze skromných ukázek v antologiích a odeonského výboru Jana Zábrany Muž s modrou kytarou vydaného na počátku sedmdesátých let. Výbor a překlad Daniela Soukupa poprvé představuje tohoto básníka v celé šíři jeho díla, jeho klíčových témat a motivů. Kniha je doprovozena doslovem-interpretací překladatele, jakýmsi „úvodem do čtení“ tohoto podivuhodného básníka, který měl zásadní vliv na poezii jeho následovníků a jehož poezie představuje kontinent, který pro český literární kontext v úplnosti a důsažnosti odhaluje až tato kniha. Přeložil Daniel Soukup.

Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Život básníka

Výběr z krátkých próz, lehce sepsaných příběhů, pozorování, postřehů, glos, úvah a esejů na nejrůznější témata, v nichž se Walser (1878–1956) výstižným, půvabným, přirozeným a jemně ironickým způsobem vyjadřoval k pokrytectví i pokoře, směšnosti i vážnosti, neupřímnosti i otevřenosti, lásce i umění. Dovedl být přitom jemně posměšný, rozmarný i přesně pointující, ale vždy shovívavý k lidským slabostem, jež dokázal omluvit, nikdy však přehlížet. Jeho hravé a romanticky ironické glosy zachycují odraz skutečných poměrů, skrývající se v bohatých slovních asociacích, v jemném, zasněném, svobodomyslném a moralizujícím kontextu zdánlivě neužitečných, lenivých dní. Svazek I uvádí texty z let 1900–1918, jak vycházely v přílohách nejrůznějších novin a časopisů od Curychu přes Berlín až po Vídeň a Prahu, ale také knižně, a představují obraz tehdejší intelektuální moderny. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 248.00Kč
Naše cena: 223.00Kč
223.00Kč

Země nikoho

Autorský výbor z prvních tří, dnes už nedostupných knih českého básníka střední generace: sbírek Strašná záře (1991), Bytost (1994) a knihy próz a básní Hluk (1997). Po sbírce Koncová světla, za niž v roce 2007 obdržel Cenu Jana Skácela, se básník vrací ke svým ranějším veršům, aby je více či méně výrazně přepracoval a pokusil se tak v nich soustředěně rekonstruovat své nejvlastnější téma: banalitu lidské existence i její slávu, která zpoza ní bezděčně prosvítá.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Uvidět Znojmo

Po výboru Paměť okamžiku (1996) a sbírce Konec sezony (2004) třetí kniha veršů českého básníka a překladatele polské poezie (nar. 1943). Básně, které, přestože s palčivou přiléhavostí zachycují bezprostřední skutečnost, jako by v ní evokovaly především to, oč přišla, co ji nezadržitelně opouští, její dějiny, její příběh a hluboký smysl. Proto jsou jakýmisi „vzpomínkami na vzpomínky“ ovládanými „snovou logikou“ a jejich dějištěm jsou často místa, na nichž se pro básníka podivuhodně spájí, nebo spíš s překvapivou jasností vyjevuje, jeho osobní historie spolu s hořkými dějinami Evropy minulého století, místa jeho cest po Polsku, Litvě a Ukrajině, místa jeho dětství a šťastného návratu, města Znojma.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

R. Walser 1878–1956

Katalog k výstavě k 50. výročí úmrtí Roberta Walsera v Galerii Klementinum Národní knihovny v Praze.
Doporučená cena: 128.00Kč
Naše cena: 115.00Kč
115.00Kč
Syndikovat obsah