Opus

Svět

“V mé rodné zemi, kam se již nevrátím, / se mezi lesy jezero leskne, / mraky jak plachty, sedrané, teskné, / vzpomínkou tiše letí vstříc závrati.“ Dvanáct básní nejvýznamnějšího polského básníka 20. století Czesława Miłosze (1911–2004) z jeho první sbírky Tři zimy (1936). Přeložil Jiří Červenka.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Země nikoho

Autorský výbor z prvních tří, dnes už nedostupných knih českého básníka střední generace: sbírek Strašná záře (1991), Bytost (1994) a knihy próz a básní Hluk (1997). Po sbírce Koncová světla, za niž v roce 2007 obdržel Cenu Jana Skácela, se básník vrací ke svým ranějším veršům, aby je více či méně výrazně přepracoval a pokusil se tak v nich soustředěně rekonstruovat své nejvlastnější téma: banalitu lidské existence i její slávu, která zpoza ní bezděčně prosvítá.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Uvidět Znojmo

Po výboru Paměť okamžiku (1996) a sbírce Konec sezony (2004) třetí kniha veršů českého básníka a překladatele polské poezie (nar. 1943). Básně, které, přestože s palčivou přiléhavostí zachycují bezprostřední skutečnost, jako by v ní evokovaly především to, oč přišla, co ji nezadržitelně opouští, její dějiny, její příběh a hluboký smysl. Proto jsou jakýmisi „vzpomínkami na vzpomínky“ ovládanými „snovou logikou“ a jejich dějištěm jsou často místa, na nichž se pro básníka podivuhodně spájí, nebo spíš s překvapivou jasností vyjevuje, jeho osobní historie spolu s hořkými dějinami Evropy minulého století, místa jeho cest po Polsku, Litvě a Ukrajině, místa jeho dětství a šťastného návratu, města Znojma.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

R. Walser 1878–1956

Katalog k výstavě k 50. výročí úmrtí Roberta Walsera v Galerii Klementinum Národní knihovny v Praze.
Doporučená cena: 128.00Kč
Naše cena: 115.00Kč
115.00Kč

Sourozenci Tannerovi

Román „Geschwister Tanner“ vyšel poprvé v nakladatelství Bruno Cassirera v Berlíně roku 1907, tento překlad pochází z vydání z roku 1986 v německém nakladatelství Suhrkamp.Z velké části autobiografický a přitom neobyčejně poetickým jazykem napsaný román líčí poměry v rodině sourozenců Tannerových tak, jak je Walser (1878–1956) bezpochyby sám zažil. Šimon Tanner pozoruje svět nepředpojatě a dostává se do neobvyklých konfliktů se světem konvencí, s přizpůsobenými, kariérou a konkurencí zkaženými lidmi, které provokuje svou fantazií, humorem a zdravým lidským rozumem. S lehkým ruksakem a otevřenýma, neúplatnýma očima prochází tento moderní vagabund světem, posedlý touhou po svobodě a hledáním skutečné kvality života, který se jeho svěžím, citlivým smyslům zjevuje ještě v nepokřiveném světle. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Ve vesnici

Prózy Elizabeth Bishopové (1911–1979) představuje pendant k poezii této přední americké básnířky, lze je však vnímat a oceňovat i samostatně, bez přímé souvislosti s jejím dílem básnickým. Původně vycházely časopisecky, v knižní podobě se objevily až po autorčině smrti. Bishopové krátké prózy jsou zčásti autobiografické, vycházejí ze vzpomínek na dětství a na lidi, s nimiž se setkávala (například půvabný portrét známé modernistické básnířky Marianne Moorové, s níž Bishopovou pojilo důvěrné přátelství), a na místa, kde žila (Nové Skotsko, Florida, Brazílie). Kromě toho její prozaické dílo zahrnuje také několik fantaskních povídek s takřka kafkovskou či borgesovskou poetikou. Podobně jako její básně i Bishopové prózy se vyznačují dokonalým smyslem pro detail, přesnými postřehy a jemným ironickým humorem. Přeložila Mariana Housková.
Doporučená cena: 248.00Kč
Naše cena: 223.00Kč
223.00Kč
Syndikovat obsah