Oresteia

Jediná zachovaná starořecká trilogie vyrůstá z rozsáhlého mytologického podloží, z okruhu bájí o prokletí Tantalova rodu, kde dávná krvavá skvrna dopadá na další a další pokolení a vede k nekonečnému řetězu násilí a zločinů. První dvě části trilogie zůstávají v rovině mýtu a vyjadřují jej v dramatických i etických situacích: Klytaiméstra zavraždí svého muže, krále Agamemnóna, a sama je posléze zavražděna svým synem Orestem. Třetí část probíhá jako souboj dvou právních principů – práva otcova a práva matčina – a je vyřešena založením soudního orgánu, složeného z demokraticky volených občanů.

Překlad původně vznikl na zakázku Národního divadla v letech 2000–2002, na popud tehdejšího šéfa činohry ND Josefa Kovalčuka a režiséra Ivana Rajmonta a byl využit při inscenaci dramatu ve Stavovském divadle v letech 2002 až 2003. Překlad vydaný původně jako součást programu k inscenaci byl pro nynější vydání mírně upraven.

Doporučená cena: 299.00Kč
Naše cena: 299.00Kč
299.00Kč

Brazilské fotbalové legendy

Kop, kop, kop a je to venku!

nakl.Officina Praga

Doporučená cena: 100.00Kč
Naše cena: 100.00Kč
100.00Kč

Větve patří sem

Kniha Větve patří sem na 644 stranách představuje soubor textů jičínského výtvarníka, performera, vysokoškolského pedagoga, historika umění a v neposlední řadě také básníka a literáta Miloše Šejna (*1947). Jedná se o první ucelené vydání deníkových záznamů a básní, jakož i rozhovorů, článků a přednášek reflektujících jeho svébytný přístup k umění. Některé ze zahrnutých textů již byly publikovány, především v katalozích k jeho výstavám a ve výtvarných monografiích věnovaných jeho tvorbě jako takové (například v publikacích Býti krajinou, Archívy a kabinety, ÍHMNÍ ad.). Primárně a ve značně větším rozsahu představuje však tato kniha zcela nový autorův výběr z rozmanitých zápisků a poetických reflexí, soustředěných na mimořádně zanícené a stále se prohlubující vnímání krajiny – a především vlastního těla v krajině.

V každé knize originální kresba.

nakl.Balbineum

Doporučená cena: 660.00Kč
Naše cena: 660.00Kč
660.00Kč

Periodika a sborníky 1939-1945

Noviny, časopisy a knižní publikace, které vycházely v letech 1939–1945 za tzv. Protektorátu a česky v zahraničí, charakterizuje literární historik Jiří Brabec v jejich základním směřování, okruhu spolupracovníků a na příkladech profilujících příspěvků. Knihu tvoří abecedně řazená monografická hesla. Duchovní klima válečné doby skládají denní listy, periodika zaměřená k politice, zábavě, vědecké nebo náboženské osvětě či časopisy věnující se různým druhům umění. Vedle sborníků, antologií a almanachů domácích a exilových vydavatelů jsou představeny i počiny kolaborantské, oslavující okupační správu a šířící antisemitismus.

Doporučená cena: 499.00Kč
Naše cena: 499.00Kč
499.00Kč

Válka a konflikt ve středověku

Ozbrojený konflikt hrál při formování středověkého světa ústřední roli. Války lidé využívali k vytváření, rozšiřování a obraně svých komunit, ale rovněž k potvrzení své vlastní identity. V knize Válka a konflikt ve středověku renomovaný americký historik Stephen Morillo seznamuje čtenáře s globální historií ozbrojených konfrontací mezi lety 540-1500. Popisuje však i některé pozdější sváry. Středověk totiž nevymezuje přesně podle letopočtů, avšak obdobími, která byla formována změnami klimatu a pandemiemi.
Morillo zkoumá ozbrojené konflikty ve všech částech světa, od Číny a středoasijskou step až po jihozápadní Asii, západní Evropu a americké kontinenty. Zabývá se technologickými, sociálními, kulturními a environmentálními parametry válčení a využitím zbraní a taktiky používaných válečníky na souši i na moři.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část vysvětluje geografická, politická a technologická pravidla, která obecně utvářela vzorce vojenské činnosti, v části druhé autor popisuje, jak se tato pravidla projevila v různých historických kontextech.

Doporučená cena: 499.00Kč
Naše cena: 499.00Kč
499.00Kč

Pražské ptactvo 1800–2020 Ptáci, město, příběh hrdiny

Kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo.
V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:
Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.
Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.
Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla. Publikaci doplňují fotografie pražských lokalit, které speciálně pro tento účel pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů. Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.
Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou vlastnoručně sepsal den před popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.

Doporučená cena: 1,399.00Kč
Naše cena: 1,399.00Kč
1,399.00Kč
Syndikovat obsah