Opus

Podívaná světa

Jean Follain (1903–1971) vydal své první sbírky v r. 1933, tedy ve vrcholné době surrealismu jeho, přesto jeho poezie nemá se surrealismem mnoho společného, nejvýš ji lze označit za poučenou a ironickou antitezi. Follain se obrací k všednímu světu věcí a lidí, většinou vesnickému nebo maloměstskému a bývá řazen do blízkosti básníků jako Francis Ponge nebo Eug?ne Guillevic. Ve svých básních J. Follain často zdánlivě prostě líčí všední či takřka bezvýznamné scény a také je nijak neinterpretuje. Typická nostalgie jeho poezie vyplývá z nenápadné konfrontace času lidí a času věcí. Jako by věci byly mnohem trvalejší než pomíjivé skutky i životy lidí, a zároveň právě proto poutaly člověka ke světu. Soubor v překladu Jana Vladislava vychází částečně ze starších Vladislavových převodů, vydaných časopisecky koncem 60. let. Pro toto vydání Jan Vladislav starší české překlady zrevidoval a doplnil o další básně. Jde mimochodem o jednu z posledních knih, jejichž přípravě se Jan Vladislav věnoval.?
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Barbar v zahradě

Irský nositel Nobelovy ceny za literaturu a obdivovatel Herbertovy tvorby Seamus Heaney charakterizoval Barbara v zahradě jako „pouť po posvátných místech“ evropské kultury, v níž se však okamžiky úžasu „barbara“ ze světa za železnou oponou mísí se stále přítomným vědomím „vypálené zóny“, kterou v samém centru této „zahrady“ zanechalo 20. století. Barbar v zahradě je sbírka esejů, které představují jakýsi „cestovní deník“ básníka putujícího po místech a textech středomořské Evropy, především jižní Francie a Itálie. Trubadúři, albigenští, autoři italské renesance, anonymní malíři z Lascaux a mistři Trecenta se stávají součástmi mozaiky utkané jak z konkrétních zážitků a smyslových vjemů, tak z meditací nad podstatou umění, nad dědictvím, které nám zanechaly „velké stíny“ dávných autorů a nad vztahem mezi literaturou a dějinami. Přeložil Josef Mlejnek.
Doporučená cena: 298.00Kč
Naše cena: 268.00Kč
268.00Kč

Vlny a stromy

Úplný překlad nejnovější, čtvrté sbírky irského básníka mladší generace. Básník a literární kritik Justin Quinn (1968) od roku 1994 žije a pracuje v Praze, kde vyučuje angloamerickou literaturu na univerzitě a překládá českou poezii (Petr Borkovec, Ivan Blatný, J. H. Krchovský). Jeho soustředěná, formálně náročná a k detailu citlivá poezie do sebe zcela samozřejmě absorbuje jak anglickou literární tradici, tak reálie autorova českého domova. Překlady jeho básní otiskla v letech 2003 a 2005 revue Souvislosti. Přeložil Tomáš Fürstenzeller.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Fantastické povídky

Ve stopách svého mistra, E. T. A. Hoffmana, vypráví Tarchetti uhrančivé příběhy, v nichž se realita bipolárně rozpadá. Jeho postavy se setkávají se svými dvojníky, mrtví zasahují do života živých, části původně jednotných celků se rozžívají samostatným životem (jako například amputovaná končetina v povídce Historie jedné nohy), upoutávají na sebe pozornost a probouzejí ve vědomí protagonistů patologické monománie. Tento zájem o fantastické motivy jako nástroje průzkumu skrytých vrstev lidského vědomí činí z Tarchettiho jednoho z raných představitelů evropského modernismu. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Zakázaný jazyk

Výbor básní nazvaný Zakázaný jazyk přináší průřez zralým tvůrčím obdobím této „žijící klasičky“, tvorbou, již kritici někdy označují za autorčino „druhé životní dílo“. Jde o poezii iniciovanou devátou básnířčinou sbírkou Utószó (Doslov, 1996), reflektující problematiku křehkosti lidské existence, a pokračující sbírkami A bűnök számbavétele (Evidence hříchů, 1998) a Üdvözlégy, utazás! (Buď pozdravena, cesto!, 2004). Výbor zahrnuje rovněž některé novější, knižně dosud nepublikované básně. Struktura svazku se snaží sledovat způsob komponování básní do volných cyklů, jaký je příznačný pro sbírky, z nichž čerpá. Obsahuje také stěžejní autorčino žánrové „dvojče“: báseň Dnes zemřela mi matka provázenou esejem Báseň svlečená ze šatů, v němž je vznik básně reflektován. Přeložila Lucie Szymanowská.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Jiří Mědílek Obrazy/Pictures

Katalog obrazů vydaný k výstavám v roce 2008.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč
Syndikovat obsah