Opus

Fantastické povídky

Ve stopách svého mistra, E. T. A. Hoffmana, vypráví Tarchetti uhrančivé příběhy, v nichž se realita bipolárně rozpadá. Jeho postavy se setkávají se svými dvojníky, mrtví zasahují do života živých, části původně jednotných celků se rozžívají samostatným životem (jako například amputovaná končetina v povídce Historie jedné nohy), upoutávají na sebe pozornost a probouzejí ve vědomí protagonistů patologické monománie. Tento zájem o fantastické motivy jako nástroje průzkumu skrytých vrstev lidského vědomí činí z Tarchettiho jednoho z raných představitelů evropského modernismu. Přeložil Jiří Pelán.
Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Zakázaný jazyk

Výbor básní nazvaný Zakázaný jazyk přináší průřez zralým tvůrčím obdobím této „žijící klasičky“, tvorbou, již kritici někdy označují za autorčino „druhé životní dílo“. Jde o poezii iniciovanou devátou básnířčinou sbírkou Utószó (Doslov, 1996), reflektující problematiku křehkosti lidské existence, a pokračující sbírkami A bűnök számbavétele (Evidence hříchů, 1998) a Üdvözlégy, utazás! (Buď pozdravena, cesto!, 2004). Výbor zahrnuje rovněž některé novější, knižně dosud nepublikované básně. Struktura svazku se snaží sledovat způsob komponování básní do volných cyklů, jaký je příznačný pro sbírky, z nichž čerpá. Obsahuje také stěžejní autorčino žánrové „dvojče“: báseň Dnes zemřela mi matka provázenou esejem Báseň svlečená ze šatů, v němž je vznik básně reflektován. Přeložila Lucie Szymanowská.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Jiří Mědílek Obrazy/Pictures

Katalog obrazů vydaný k výstavám v roce 2008.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Lekce lební báze

Rozsáhlý výbor z básní jednoho z nejvýraznějších německých básníků mladší generace. Narodil se v Drážďanech roku 1962, v „šedé zóně“, geograficky i politicky blízké naší zemi v této éře. Grünbein nikdy nepsal ostentativně politickou, angažovanou poezii; jeho texty, plné sugestivních fyzických vjemů, přesto patří k nejcennějším literárním svědectvím o stínech, rzích a rozpadu železné opony. Láska k přírodním vědám, především k medicíně, dává pečeť mnoha jeho textům. Rentgenové snímky a kosti vůbec vstupují, hlavně v první polovině devadesátých let, do jeho veršů s navracející se naléhavostí. Všemu však vévodí mozek. Mozek jako centrum básnického vnímání, protipól romantického pojetí srdce. Odtud tedy chladný, klinický jazyk tohoto básníka, kterým ironicky obhlíží hranice lidské existence ale promítá je na soumračný horizont dějin archaických, ale i nedávných. Přeložila Wanda Heinrichová.
Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 178.00Kč
178.00Kč

Učenec jediné svíce

Reprezentativní výbor z básní jednoho z nejdůležitějších amerických básníků 20. století (1879–1955). Jeho básně byly zatím českému čtenáři známy ze skromných ukázek v antologiích a odeonského výboru Jana Zábrany Muž s modrou kytarou vydaného na počátku sedmdesátých let. Výbor a překlad Daniela Soukupa poprvé představuje tohoto básníka v celé šíři jeho díla, jeho klíčových témat a motivů. Kniha je doprovozena doslovem-interpretací překladatele, jakýmsi „úvodem do čtení“ tohoto podivuhodného básníka, který měl zásadní vliv na poezii jeho následovníků a jehož poezie představuje kontinent, který pro český literární kontext v úplnosti a důsažnosti odhaluje až tato kniha. Přeložil Daniel Soukup.
Doporučená cena: 268.00Kč
Naše cena: 241.00Kč
241.00Kč

Život básníka

Výběr z krátkých próz, lehce sepsaných příběhů, pozorování, postřehů, glos, úvah a esejů na nejrůznější témata, v nichž se Walser (1878–1956) výstižným, půvabným, přirozeným a jemně ironickým způsobem vyjadřoval k pokrytectví i pokoře, směšnosti i vážnosti, neupřímnosti i otevřenosti, lásce i umění. Dovedl být přitom jemně posměšný, rozmarný i přesně pointující, ale vždy shovívavý k lidským slabostem, jež dokázal omluvit, nikdy však přehlížet. Jeho hravé a romanticky ironické glosy zachycují odraz skutečných poměrů, skrývající se v bohatých slovních asociacích, v jemném, zasněném, svobodomyslném a moralizujícím kontextu zdánlivě neužitečných, lenivých dní. Svazek I uvádí texty z let 1900–1918, jak vycházely v přílohách nejrůznějších novin a časopisů od Curychu přes Berlín až po Vídeň a Prahu, ale také knižně, a představují obraz tehdejší intelektuální moderny. Přeložil Radovan Charvát.
Doporučená cena: 248.00Kč
Naše cena: 223.00Kč
223.00Kč
Syndikovat obsah