RARE

NESVOBODNÉ ASOCIACE - Psychoanalytik vzpomíná na Holokaust

Holokaust, o němž svědčí sám pamětník – takových knih již bylo u nás vydáno
mnoho: ti, kdo přežili, se často pokoušeli ze svého traumatu „vypsat“. Gottfried
Bloch naopak své trauma mnoho let zkoušel zapomenout. Jakožto
československý Žid přežil mnohaletý pobyt v koncentráku. Zažíval jej, po léta
promýšlel a nakonec popsal, po zralé mnohaleté úvaze, jakožto lékař psychiatr,
roky působící v zahraničí. Kniha vyvolává úctu a obdiv, jak píše PhDr. Michael
Šebek, iniciátor vydání: svědectví této knihy je objevné a zajímavé, pro čtenáře
laika i profesionála.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč

JAK SE ZNOVU RODÍ NÁSILÍ JAK SE ODPOUŠTĚJÍ ČI NEODPOUŠTĚJÍ VINY K ČEMU JE VÍRA

Výběr textů ze seminářů Prix Irene Trauma a víra (2010) a Trauma a zodpovědnost (2011)

Doporučená cena: 150.00Kč
Naše cena: 150.00Kč
150.00Kč

SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ U OSOB, SKUPIN A SPOLEČNOSTÍ

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní
psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které
dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako
psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu
rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci
lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná
zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale
i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z
vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg,
původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto
první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč

Suck my DIY 5

další číslo nezávislého, sítotiskem ručně tištěného časopisu sdružení Punx23.Tentokrát i se společenskou hrou.

Doporučená cena: 350.00Kč
Naše cena: 350.00Kč
350.00Kč

Psovod Gerža


Kniha se dostala do užšího výběru v soutěži Nejkrásnější knihy roku 2010 pořádané Památníkem národního písemnictví, výsledky jsou zde. Více informací o knize je vystaveno na adresehttp://www.kodudek.cz/.

Doporučená cena: 1,690.00Kč
Naše cena: 1,690.00Kč
1,690.00Kč

Vyznání

 bibliofilské vydání výboru básní ze sbírky 
 milostné
 poezie"Vyznání" čínského básníka Pchu Sung-linga.
 Soubor obsahuje tři básně v překladu Marty Ryšavé,
 doslov Lucie Šiklové a originální ilustraci Jany Hubatkové na přebalu.
 (padesát výtisků je zhotoveno kamenotiskem, ostatní serigrafií).
 Vydáno v počtu 230 číslovaných výtisků.
 .

 Překlad Marta Ryšavá
 Ilustrace Jana Hubatková
 Doslov Lucie Šiklová
 Typografie Luboš Drtina
 Předloha pro slepotisk Pauline Kerleroux
 Tisk ofsetem Tiskap s.r .o. Praha
 Tisk sítotiskem Antonín Komárek a René Řebec
 Knihařské zpracování Jan Hybner

nakladatelství Pritelik
cena knihy zhotovené serigrafií 299,-
cena knihy zhotovené kamenotiskem 399,-
Doporučená cena: 299.00Kč
Naše cena: 299.00Kč
299.00Kč
Syndikovat obsah