RARE

O čem Konfucius nehovořil

Čínské strašidelné povídky o nadpřirozených věcech.

nakladatelství Brody

Doporučená cena: 189.00Kč
Naše cena: 189.00Kč
189.00Kč

Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných

Moc bezmocných je jedním z nejznámějších a nejdiskutovanějších disidentských textů. Byl napsán v roce 1978, ve zvláštních podmínkách komunistické diktatury, přesto je zjevné, že i po téměř čtyřiceti letech od prvního samizdatového vydání, kdy tyto podmínky již dávno pominuly, neztrácí nic na inspirativnosti, o níž nejlépe svědčí nové překlady, například do arabštiny či ukrajinštiny.

Čím oslovil či naopak neoslovil Havlův esej svoji dobu, a co může nabídnout době současné? Nad těmito rámcovými otázkami se zamyslí sociolog Miloš Havelka, politický esejista Petr Pithart, filozof Martin Škabraha a literární historik Roman Kanda, kteří – společně s dalšími sedmadvaceti domácími a zahraničními autory – přispěli do nové knihy Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných, již připravili k vydání Jiří Suk a Kristina Andělová z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Doporučená cena: 315.00Kč
Naše cena: 315.00Kč
315.00Kč

Josef Sudek 1896-1976 Puřidla a veteše

"PUŘIDLA A VETEŠE"
18 fotografií ke čtyřicátému výročí úmrtí Josefa Sudka
v počtu 120 číslovaných výtisků.
Album obsahuje fotografie včetně adjustace - Puřidla společně s arch. Rothmayerem.
Veteše si adjustoval Josef Sudek sám.
Nakl.sestry Fárovy

Doporučená cena: 2,800.00Kč
Naše cena: 2,800.00Kč
2,800.00Kč

NESVOBODNÉ ASOCIACE - Psychoanalytik vzpomíná na Holokaust

Holokaust, o němž svědčí sám pamětník – takových knih již bylo u nás vydáno
mnoho: ti, kdo přežili, se často pokoušeli ze svého traumatu „vypsat“. Gottfried
Bloch naopak své trauma mnoho let zkoušel zapomenout. Jakožto
československý Žid přežil mnohaletý pobyt v koncentráku. Zažíval jej, po léta
promýšlel a nakonec popsal, po zralé mnohaleté úvaze, jakožto lékař psychiatr,
roky působící v zahraničí. Kniha vyvolává úctu a obdiv, jak píše PhDr. Michael
Šebek, iniciátor vydání: svědectví této knihy je objevné a zajímavé, pro čtenáře
laika i profesionála.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč

JAK SE ZNOVU RODÍ NÁSILÍ JAK SE ODPOUŠTĚJÍ ČI NEODPOUŠTĚJÍ VINY K ČEMU JE VÍRA

Výběr textů ze seminářů Prix Irene Trauma a víra (2010) a Trauma a zodpovědnost (2011)

Doporučená cena: 150.00Kč
Naše cena: 150.00Kč
150.00Kč

SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ U OSOB, SKUPIN A SPOLEČNOSTÍ

Kniha SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ přináší texty autorů z celého světa. Erudovaní
psychoterapeuti, skupinoví analytici, vysvětlují skryté motivace a síly, které
dávají do pohybu malé lidské skupiny i velké společnosti. Podobně jako
psychoanalýza může poskytovat objasnění motivací a inspiraci k lepšímu
rozhodování v životě jedinců, analýza nevědomí sociálního může pomoci
lidským celkům k prohlédnutí a sebezáchově. Je to kniha velmi užitečná
zejména v době nových pohybů a nebezpečných dění mezi národy, užitečná ale
i pro porozumění toho, co se děje mezi lidmi v malé skupině. Sborník z
vybraných studií mezinárodních sestavili Earl Hopper a Haim Weinberg,
původně vyšel v Karnac Books. Překlad v edici Irene Press vychází jakožto
první kniha tohoto druhu na českém trhu a jako první ze tří dílů zamýšlených.

Doporučená cena: 365.00Kč
Naše cena: 365.00Kč
365.00Kč
Syndikovat obsah