To už se nikdy nebude opakovat

Sborník více než sta povídek, básní, esejí, fejetonů, kreseb, grafik, fotografií a koláží vzniklý u příležitosti padesátých narozenin spisovatele, publicisty a dokumentaristy Miloše Doležala (nar. 1970). Tak, jako je pestrá tematická i žánrová šíře (od Vysočiny přes Ďáblice až k Baltu; od kázání přes vzpomínky až po vinše), je bohatá plejáda zastoupených autorů - čeští a polští básníci a spisovatelé, teologové a faráři, výtvarníci, historici, překladatelé, fotografové, architekti, pedagogové, vědci, lékaři, řeholníci, řeholnice i kostelník. Součástí jsou také úryvky z dopisů již nežijících přátel – prof. Karla Vrány, Josefa Topola, Věroslava Mertla, I. M. Jirouse. Miloš Doležal se s pravidelnou umanutostí při pobývání s přáteli, tedy hlavně ve chvílích, kdy setkání končí, a společnost se rozchází, dožaduje poslední „tečky“, „středníku“ či „dvojtečky“ a volá: „Ještě neodcházejte, tohle se už nikdy nebude opakovat!“ A dodává: „Dopijem a pudem.“

náklad 250 ks

Doporučená cena: 769.00Kč
Naše cena: 769.00Kč
769.00Kč

Aspekty nového pravicového radikalismu

Theodor W. Adorno vystoupil v roce 1967 na Vídeňské univerzitě s přednáškou, v níž analyzoval cíle, prostředky a taktiky pravicového radikalismu a srovnával ho se starým nacismem a fašismem. Kladl si při tom otázku, proč extrémní pravicová hnutí nacházejí dvacet let po konci války opět u lidí značný ohlas.

I když Adorno bezprostředně reagoval na vzestup a volební úspěchy NPD (Nacionálnědemokratické strany Německa), jeho hlavní myšlenkové teze mají obecnou platnost a lze je již považovat za paradigma. Vezmeme-li v úvahu politickou praxi některých současných domácích i zahraničních politických subjektů či jednotlivců a jejich populistické nebo rasově nenávistné programy, zjistíme, že Adornovy někdejší postřehy jsou i dnes stále aktuální.
Český překlad je pořízen z německého vydání přednášky Aspekte des neuen Rechtsradikalismus, která vyšla v roce 2019 v nakladatelství Suhrkamp. Text přednášky je transkripcí z jediného dochovaného zvukového záznamu. Adorno se převodu své řeči do knižní podoby vyhýbal, jak uvádí V. Weiß v doslovu, vědom si zřejmě toho, že ústní projev má svá specifika, jimiž se liší od projevu písemného. Charakteristické rysy, vlastní ústnímu projevu, určitá kostrbatost, přerývanost, opakování atp., byly v německém knižním vydání ponechány a i my jsme se v zájmu zachování autenticity rozhodli je v českém překladu ponechat.

Doporučená cena: 198.00Kč
Naše cena: 198.00Kč
198.00Kč

Poslední pobyt Samuela Becketta Ve Třetím věku

V ulici Rue Rémy-Dumoncel ve čtrnáctém pařížském obvodu stojí bílá budova - domov důchodců nazvaný Le Tiers Temps. Uprostřed nádvoří roste osamělý strom. Ční, jako vysoký muž s osmahlou tváří a pronikavýma očima, mezi ostatními obyvateli. Pohrává si se svými vzpomínkami, v nichž se mísí dva jazyky, angličtina jeho rodného Irska a francouzština jeho literárního exilu. Tento starý muž se jmenuje Samuel Beckett.

Maylis Besserie popisuje Beckettovy poslední dny formou, která odpovídá spisovatelově stylu. Prostřednictvím strukturovaných deníkových záznamů a rozhovorů se snaží rekonstruovat pobyt literárního velikán v Le Tiers-Temps, kde skutečně žil. I když jde o beletristické zpracování, autorka vychází z dostupných faktů, které interpretuje a domýšlí, jak asi mohl spisovatelův každodenní život vypadat, než dospěl k poslednímu tichu. V osamění a čekání na konec se vlastně Becket stal jednou ze svých románových postav.

Kniha Maylis Besserie nabízí vhodnou příležitost připomenout významného literáta, ale především příležitost představit mladou francouzskou spisovatelku, jejíž práce byla v roce 2020 oceněna Gouncortovou cenou za prvotinu.

Doporučená cena: 289.00Kč
Naše cena: 289.00Kč
289.00Kč

Přeludy pozdního podzimu

Přeludy pozdního podzimu jsou poslední sbírkou Gustava Erharta, básníka bytostného, jehož poezie je ze života. Vlastního i druhých. Těch vzdálenějších, ať v čase či místě, i těch nejbližších. Těch osobně poznaných i těch „jen“ čtených. Není to ale poezie existenciální, je esenciální.

Autor pracuje s rozmyslem a když se rozhodne jít se svou kůží na trh, musí si každý verš projít kocovinou, a ke čtenáři se dostane, až když si jím je básník dokonale jist. Verše osekané na minimum, na nejprostší funkční tvar. Aforismus zdárně kontaminovaný anekdotou. Verš volný i vázaný. Slova známá i neznámá, odtud i zdaleka. Jednou navýsost konkrétní, zasazená v jasné časoprostorové kulise, jako „matčin pokoj“ nebo „jedna kamarádka“ z dětských let, řečená Šmašlí. Jindy obecné, abstrahující, přesahující do roviny symbolu, archetypu, mýtu; stačí sesadit slova z názvů předcházejících Erhartových sbírek, jako „nenávratno“, „ticho“, „prázdno“, ale i „purgatorium“ nebo „podvojná znamení“. Nejinak je tomu s názvem „pozdní podzim“.

Doporučená cena: 159.00Kč
Naše cena: 159.00Kč
159.00Kč

Udržuj svou ledničku plnou Písňové texty a zhudebněné básně 1979 - 2021

Desítky písňových textů Jáchyma Topola z let 1979 až 2020 dosud nebyly edičně zpracovány a souhrnně vydány. Náročného edičního úkolu se ujal Petr Ferenc, který shromáždil všechny Topolovy písňové texty, roztřídil je, sestavil, okomentoval a doplnil úplnou diskografií. Topolovy písňové texty - mimo jiné pro skupiny Národní třída, Psí vojáci, pro Moniku Načevu a Davida Kollera - snesou všechna kritéria poezie určené ke čtení, od níž se liší jen velmi málo. Právem lze tedy tento svazek považovat za plnohodnotný svazek Topolových básní. Divokost, bohatá obraznost, společenská i intimní témata – to vše se spojuje v tomto velmi poutavém a objevném svazku v jeden celek.
Text doprovází množství dobových fotografií.

Doporučená cena: 288.00Kč
Naše cena: 260.00Kč
260.00Kč

Autorka neklidu Věra Chytilová očima české filmové kritiky

Soubor studií a recenzí mapující práci nejslavnější české filmové režisérky chronologicky shromažďuje texty od roku 1962 až do její smrti. Publikace tak alespoň částečně supluje zatím chybějící monografii.

nakl.Moravská zemská knihovna Brno

Doporučená cena: 340.00Kč
Naše cena: 340.00Kč
340.00Kč
Syndikovat obsah