Výprodej/akce

Nejcitlivější místo režimu Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) pohledem svých členů

Názory a vzpomínky šestadvaceti členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) jsou v knize doplněny mnoha fotografiemi a dokumenty. 
Historici Petr Blažek a Jaroslav Pažout diskutovali s účastníky VONS 19. října 2007 v bytě Kamily Bendové na Karlově náměstí v Praze. Místo to bylo vskutku symbolické, neboť právě zde členové VONS v dubnu 1978 přijali své základní prohlášení. Diskuse byla rozdělena do čtyř tématických celků.
První byl věnován okolnostem vzniku VONS a jeho působení do zásahu moci proti jeho členům v květnu 1979. 
Druhý pak praktickému působení výboru a organizaci jeho práce. 
Třetí blok byl zaměřen na represi proti členům výboru, zejména ze strany Státní bezpečnosti. 
Závěrečná část pak byla orientována na působení VONS po roce 1989.

Zajímavé svědectví o významné kapitole českého historie zde zazní například z úst Václava Havla, Petra Uhla, Anny Šabatové, Petrušky Šustrové, Václava Malého, Zbyňka Hejdy, Kamily Bendové a dalších.
Součástí knihy je CD, na němž jsou všechna čísla časopisu Informace o Chartě 77 (Infoch) od roku 1978 do roku 1992. Infochy mimo jiné obsahují i všechna sdělení VONS. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) založila 27. dubna 1978 skupina signatářů Charty 77, kteří se rozhodli, že budou sledovat případy policejní a justiční svévole. Zaměřili se na kauzy osob trestně stíhaných či vězněných za projevy svého přesvědčení. Postiženým pomáhali se zajišťováním právního zastoupení, zprostředkováním finanční a jiné pomoci. Při dodržení všech právních formalit se také obraceli na československé úřady a žádali je o nápravu.

Příloha: CD – Informace o Chartě 77 (Kompletní soubor Infochů (1978 – 1992)

Doporučená cena: 269.00Kč
Naše cena: 99.00Kč
99.00Kč

Cikáni - Koudelka

Upravená a rozšířená verze původní makety knihy Cikáni, připravené Josefem Koudelkou a knižním grafikem Milanem Kopřivou v roce 1968. Měla vyjít v Praze roku 1970, Koudelka však v roce 1970 kvůli svým fotografiím sovětské invaze ze srpna 1968 opustil Československo a kniha již nevyšla. Novou, rozšířenou verzi knihy Cikáni tvoří 109 fotografií pořízených v tehdejším Československu (v Čechách, na Moravě, na Slovensku), v Rumunsku, Maďarsku, Francii a Španělsku v letech 1962-1971. Josef Koudelka (* 1938) se od konce šedesátých let věnuje výhradně fotografii. V roce 1975 vyšla kniha Cikáni poprvé, byla to první z více než dvanácti jeho knih, mezi něž patří Exiles (1988), Chaos (1999) a Invaze 68 (2008). Koudelka obdržel za své dílo četná světová ocenění, důležité výstavy jeho fotografického díla se konaly v New Yorku, Londýně, Amsterdamu a Paříži. Autorem doprovodného textu knihy je britský sociolog Will Guy. Sleduje v něm migraci Romů z jejich původní vlasti v severní Indii až k jejich současnému postavení ve světě.

Doporučená cena: 1,499.00Kč
Naše cena: 999.00Kč
999.00Kč

Můj modrý klavír-momentálně není skladem

Poslední básnická sbírka slavné německé básnířky, dramatičky a prozaičky, nazývané „černou labutí Izraele“. Sbírka, autorčina nejvyzrálejší, vyšla roku 1943 v Jeruzalémě v nákladu tří set třiceti číslovaných výtisků. Přeložila Alena Bláhová. 

Doporučená cena: 48.00Kč
Naše cena: 48.00Kč
48.00Kč

Tajuplná vražda Případ Leopolda Hilsnera

Zpracováním i pojetím výjimečná práce česko-amerického historika, básníka, překladatele a publicisty Jiřího Kovtuna, bývalého novináře Svobodné Evropy a vedoucího pracovníka Kongresové knihovny ve Washingtonu. Historické dílo, které přináší úhrn dosavadních znalostí o hilsneriádě, a zároveň dramatický příběh, který autor charakterizuje jako „českou baladu“ z přelomu 19. a 20. století. Titul získal Cenu Toma Stopparda.

Doporučená cena: 115.00Kč
Naše cena: 115.00Kč
115.00Kč

Studie, recenze, články, dopisy

Kniha – vůbec poprvé – představuje autora, známého spíše jako básníka, prozaika či vědce, jako vynikajícího publicistu, který působil na pomezí české, německé a hebrejské kultury. Jde o výbor z časopisecky publikovaných prací z let 1919–42, psaných česky pro českožidovský týdeník Rozvoj, Kalendář česko-židovský, sionistický týdeník Židovské zprávy aj., německy pro sionistický týdeník Selbstwehr a jeho ročenku Jüdischer Almanach a hebrejsky pro krakovský týdeník Ha-Micpe, telavivský deník Davar a deník Hege. Oddíl Dopisy dokumentuje poslední léta Langrova života – dramatický útěk před nacisty lodí po Dunaji a po moři do Palestiny, při kterém těžce onemocněl, a pobyt v Palestině (1940–1943), kde na následky přestálých útrap v březnu 1943 zemřel. Z německých, francouzských a hebrejských originálů přeložili Alena Bláhová, Eva Adamová, Zlata Kufnerová a Petr Slačálek.

Doporučená cena: 40.00Kč
Naše cena: 40.00Kč
40.00Kč

Odchod sovětských vojsk 1990-1991

V knize dokumentuje česká fotografka prostředí, v němž žila sovětská okupační vojska před jejich návratem domů v roce 1991. Text Pavel Halík, Michael Kocáb, Jindřich Pecka.

Doporučená cena: 199.00Kč
Naše cena: 179.00Kč
179.00Kč
Syndikovat obsah