KLP

Emil František Burian a jeho cesty za operou

Kniha je věnována málo známé části uměleckého odkazu E. F. Buriana (1904-1959) – jeho operní tvorbě. Jednotlivé kapitoly podrobně popisují a analyzují historii vzniku, scénického provedení a recepce všech Burianových oper (Alladina a Palomid, Před slunce východem, Bubu z Montparnassu, Maryša, Opera z pouti, Račte odpustit, nedokončená komická opera Dítě) v širším muzikologickém a teatrologickém kontextu. Věnuje se i vzniku a problémům s inscenováním féerického baletu Fagot a Flétna, na němž se podílel Vítězslav Nezval, a mapuje postavení a repertoár poválečné avantgardní scény Opera D 34. Knihu doplňuje systematický katalog operních děl E. F. Buriana, edice dvou libret na „mastičkářské“ téma (Mastičkář a Račte odpustit), bohatý, dosud nepublikovaný obrazový materiál, soupis pramenů k Burianovu opernímu dílu, bibliografie, jmenný rejstřík, rejstřík institucí a anglické shrnutí.

Obrazová příloha: 78 černobílých a 14 barevných obrázků

Koniasch Latin Press 2014

Doporučená cena: 392.00Kč
Naše cena: 392.00Kč
392.00Kč

Cancionale Prachaticense / Prachatický kancionál / The Songbook of Prachatice 1610

Kniha/CD s renesanční hudbou v interpretaci českobudějovického souboru Dyškanti – zpěváků a hráčů na historické hudební nástroje – pod vedením Martina Horyny, muzikologa a editora starších českých hudebních památek. Promyšlená dramaturgie nahrávky představuje reprezentativní výběr skladeb Prachatického kancionálu, významné hudebního rukopisu, jejž vytvořil po roce 1610 bakalář Karlovy univerzity Václav Vít Chlumecký ve škole sv. Haštala na Starém Městě pražském a v roce 1614/15 si ho přinesl do svého nového působiště v Prachaticích. Rukopis obsahuje více než 150 skladeb, v převážné většině polyfonních pro čtyři až šest hlasů. CD přináší pět skladeb: úvodní část nahrávky je stylizována jako matutinum před úsvitem Božího hodu velikonočního (Matutinum in festo Resurrectionis Domini), proprium následující ranní mše je nahrazeno písněmi od Velikonoc do Božího těla (Missa Dominicalis), odpolední nešpory jsou ve znamení adventu (Vespere de Adventu Domini) a poslední večerní hodinkové bohoslužbě (Completorium de Quadragesima) předcházejí skladby s postní a pohřební tematikou (Cantus poenitentiales). Úvodní studie Martina Horyny je paralelně otištěna v angličtině, texty skladeb jsou uvedeny originálním znění a jsou přeloženy do češtiny a angličtiny

KLP – Koniasch Latin Press 2013

Doporučená cena: 315.00Kč
Naše cena: 315.00Kč
315.00Kč
Syndikovat obsah